Toisen maailmansodan aikaisia puolustuslaitteita Karhumäellä

Karjalan alueella on yli 500 sotahistoriallista muistomerkkiä aina keskiajalta asti. Monia niistä voitaisin niiden historiallisen merkittävyyden ja kiinnostavuuden vuoksi käyttää myös matkailunähtävyyksinä. Suurin osa muistomerkeistä on peräisin toisen maailmansodan ajoilta ja ne ovat osa Venäjän ja Suomen yhteistä sotahistoriaa.

2002. Karhumäki
Karhumäki
© Olga Vlasova

Yhtenä kiinnostavana turistikohteena voisivat olla toisen maailman sodan aikaiset suomalaisten puolustuslaitteet Karhumäellä, jotka muodostavat kokonaisen järjestelmän ainutlaatuisia linnoitteita. Vaikka Karhumäen linnoitusalue on sodan- jalkeisenä aikana osittain vairioitunut, sen mittasuhteet ja epätavalliset rakennusmenetelmät tekevät vaikutuksen nykyäänkin.

2002. Karhumäki
Karhumäki
© Olga Vlasova

Kallioihin hakatut ja betonoidut 2- ja 3-kerroksiset tulipesäkkeet, sotakalustohallit ja miehistötilat ynnä muut sellaiset linnoitteet on yhdistetty toisiinsa taisteluhaudoilla, ja varustettu ulostyönyvillä panssarikuvuilla. Kaikissa rakennelmissa oli ilmastointilaitteita, vesisöinti- ja lampölaitteita.